Phản hồi các kiến nghị
 
Sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá trong thanh toán, quyết toán hợp đồng Dự án ĐTXD đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
6/1/18 4:17 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1265/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá trong thanh toán, quyết toán hợp đồng Dự án ĐTXD đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung nêu tại điểm b, mục 1 văn bản số 1139/VEC-TĐ, đây là các hợp đồng xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về điều chỉnh giá hợp đồng, thì “trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin giá hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng”.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Tại điểm d, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD đã quy định các bên có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố để điều chỉnh giá hợp đồng.

Như vậy, đối với nội dung nêu tại văn bản số 1139/VEC-TĐ, các bên căn cứ vào hợp đồng đã ký kết quyết định việc sử dụng nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng. Đối với chỉ số giá xây dựng mà Sở Xây dựng địa phương không công bố thì sử dụng chỉ số giá do Tổng cục Thống kê công bố để điều chỉnh giá hợp đồng. Việc sử dụng chỉ số giá này phải được sự thống nhất của các bên ký kết hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1265/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1265-BXD-KTXD_30052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE