Phản hồi các kiến nghị
 
Triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá trên địa bàn huyện
9/10/18 4:19 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1927/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cần Thơ; Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 (viết tắt là Đề án 676), trong đó Bộ Xây dựng được giao là cơ quan chủ trì tổ chức lập thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện tại 08 địa phương gồm Hà Nội, Cần Thơ, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay, Nhiệm vụ quy hoạch đang được tiến hành lập và lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng nhận được một số ý kiến của các địa phương về xác định cơ quan trình thẩm định và trình phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện thí điểm theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 676. Theo Khoản 3 Điều 22 Luật Xây dựng năm 2014 quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng khác thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý"; theo Khoản 1 Điều 25, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng "cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các cấp".

Để đảm bảo tính thống nhất và tiến độ thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung về cơ quan trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện như sau:

- Cơ quan trình thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch thực hiện theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2014. Tuy nhiên, theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập thí điểm của các đồ án nêu trên, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trước khi phê duyệt cần lấy ý kiến Bộ Xây dựng về các nội dung của Đồ án.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1927/BXD-QHKT.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE