Phản hồi các kiến nghị
 
Dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại
9/10/18 3:13 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 208/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại. 

Sau khi nhận được văn bản số 2033/SXD-QLNTTBĐS ngày 01/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đề nghị cho ý kiến đối với việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy định nêu trên thì việc dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị không phụ thuộc vào dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất hay đất của dự án đã thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 208/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_208-BXD-QLN_10092018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE