Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí thiết kế theo Quyết định 957/QĐ-BXD của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng
11/30/18 3:18 PM

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 3033/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng về việc xác định chi phí thiết kế công trình theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Theo đó, việc xác định chi phí thiết kế xây dựng được hướng dẫn tại Mục IV, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (tnrớc kia là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình). Theo đó chi phí thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ bảng số 5 đến bảng số 14 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trinh trong tổng mức đầu tư được duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3033/ BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3033-BXD-KTXD_30112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE