Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình hỗn hợp văn phòng và trung tâm thương mại phát triển làng nghề HH-02
3/7/19 4:06 PM

Ngày 06/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 120/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Vạn Phúc về việc thẩm duyệt luận chứng PCCC đối với việc bố trí thang máy chữa cháy đối với công trình hỗn hợp văn phòng và trung tâm thương mại phát triển làng nghề HH-02, xây dựng tại điểm tiêu thu công nghiệp làng nghề dệt lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và dự án” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và dự án xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1). Chủ đầu tư đã đề xuất các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình hỗn hợp văn phòng và trung tâm thương mại phát triển làng nghề HH-02 nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 182/PCCC&CNCH-P4 ngày 21/01/2019.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng các yêu cầu vận chuyển lực lượng chữa cháy và phương tiện chữa cháy đối với công trình hỗn hợp văn phòng và trung tâm thương mại phát triển làng nghề HH-02 đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Vạn Phúc thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý về các vấn đề an toàn cho việc chế tạo và lắp đặt; quy trình vận hành, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thang máy tại văn bản số 182/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 120/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_120-BXD-KHCN_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE