Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nội dung liên quan đến việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
3/4/19 1:17 PM

Ngày 01/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 45/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai một số nội dung liên quan đến việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Liên quan đến việc giải quyết bán nhà ở cho các hộ dân đã được Nhà nước bố trí sử dụng tại Cư xá 5 tầng cũ, Cư xá Trung học Y tế (nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước) trước đây và nay được bố trí tái định cư tại Chung cư A5 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thì Bộ Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn về giá thuê, giá bán, cơ chế miễn, giảm khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (văn bản số 21/BXD-QLN ngày 15/5/2015, văn bản số 2000/BXD-QLN ngày 13/9/2016).

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu các trường hợp cụ thể của các hộ dân tại Chung cư A5 nêu trên với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để xem xét, giải quyết. Trường hợp hộ dân tại chung cư A5 trước đây đã được bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, tuy nhiên do nhà ở cũ bị hư hỏng phải phá dỡ, xây dựng lại, nay các hộ được tái định cư mà đã nộp đơn mua nhà ở cũ trước ngày 06/6/2013 và nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì được áp dụng cơ chế, giá bán và chính sách miễn, giảm theo Nghị định số 61/CP; trường hợp nộp đơn mua nhà ở sau ngày 06/6/2013 thì thực hiện bán theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-BXD-QLN_01032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE