Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xử lý tình huống “Nhà thầu liên danh đang thực hiện hợp đồng xây dựng xin rút khỏi liên danh”
4/11/19 10:17 AM

Ngày 10/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Phú Thọ đề nghị hướng dẫn xử lý tính huống “Nhà thầu liên danh đang thực hiện hợp đồng xây dựng xin rút khỏi liên danh”.

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 40/QLDA-DA2, do việc bố trí nguồn vốn cho dự án khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp dẫn đến dự án kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đã được Người quyết định đầu tư cho phép. Tuy nhiên, do việc kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng quá thời hạn thực hiện hợp đồng ban đầu, nên thành viên đứng đầu liên danh (thành viên A) xin rút không tiếp tục thực hiện hợp đồng và đề xuất giao phần khối lượng còn lại của hợp đồng cho thành viên còn lại của liên danh (thành viên B) tiếp tục thực hiện.

Vì vậy, nếu hợp đồng đã ký giữa các bên chưa thỏa thuận nội dung nào liên quan đến việc tạm dừng, chấm dứt, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp hợp đồng bị kéo dài thời gian thực hiện không do lỗi của nhà thầu, thì chủ đầu tư cần báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét về đề xuất của thành viên đứng đầu liên danh A để quyết định việc:

- Cho phép hay không cho phép thành viên A của liên danh không tiếp tục thực hiện hợp đồng.

- Cho phép hay không cho phép thành viên B thực hiện toàn bộ các việc còn lại của hợp đồng theo đề xuất của thành viên A (trong trường hợp thành viên A không tiếp tục thực hiện hợp đồng và thành viên B có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, yêu cầu của hợp đồng).

- Lựa chọn nhà thầu thay thế thành viên A tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của hợp đồng (trong trường hợp thành viên B không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc từ chối thực hiện các công việc còn lại của thành viên A).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 18/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_18-BXD-KTXD_10042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE