Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí đối với chuyên gia nước ngoài
4/11/19 11:10 AM

Ngày 10/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 740/BXD-KTXD gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí đối với chuyên gia nước ngoài.

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng “Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá”. Trong đó, “chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan”.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 740 /BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_740-BXD-KTXD_10042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE