Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Xây dựng và Văn hóa Việt hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4/12/19 11:42 AM

Ngày 11/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 98/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Xây dựng và Văn hóa Việt về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.”. Theo đó, đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 98/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_98-BXD-HDXD_11042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE