Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng định mức đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
4/12/19 5:03 PM

Ngày 12/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 759/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai về việc hướng dẫn áp dụng định mức đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố (kèm theo Công văn số 1176/BXD-VP, Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007; Quyết định số 1172/QĐ-BXD; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt...) là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Đối với công trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu và đã ký hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo quy định của hợp đồng đã ký phù hợp với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng có liên quan.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, các nội dung, điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, đảm bảo không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 759/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_759-BXD-KTXD_12042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE