Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk
4/17/19 8:07 AM

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 777/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho ý kiến về việc điều chỉnh lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh.

Tại chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “xây dụng lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cái tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương”.

Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: “Các cơ sở sản xuất nằm ở khu vực các xã thuộc huyện miền núi của các tỉnh xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động chậm nhất hết năm 2017 với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm 2020 với lò đứng liên tục”.

Thực hiện các Quyết định và Chỉ thị của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), sau khi được Bộ Xây dựng thống nhất bằng văn bản số 17/BXD-VLXD ngày 04/4/2014.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau 4 năm thực hiện Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, đến nay trên địa bàn tỉnh, lò thủ công công nghệ lạc hậu cơ bản đã được xóa bỏ (đã xóa bỏ 40/49 lò), lò đứng liên tục giảm 174/394 lò. Hiện còn tồn tại 9 lò thủ công (tại huyện Ea Súp), 220 lò đứng liên tục (rải rác tại các huyện trong tỉnh) và 04 lò vòng, lò vòng cải tiến (lò Hoffman), chưa hoàn thành được lộ trình được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quyết định đã nêu.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND nêu trên.

Trong quá trình triển khai, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời có chính sách hỗ trợ các chủ cơ sở sản xuất dỡ bỏ các lò gạch thủ công để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất khác hoặc thay đổi công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 777/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_777-BXD-VLXD_16042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE