Phản hồi các kiến nghị
 
Giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng đối với công trình nhà chung cư cao tầng
4/17/19 10:04 AM

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng đối với công trình nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối với các công trình xây dựng, sử dụng không đúng với giấy phép xây dựng và thiết kế được thẩm định, phê duyệt yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý khắc phục đảm bảo đúng Giấy phép xây dựng và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

Trường hợp các công trình đã được xây dựng trước năm 2010 (trước thời điểm Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD có hiệu lực) hoặc các công trình đã được xây dựng đúng theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thiết kế được thẩm định, phê duyệt nhưng không đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD thì Chủ đầu tư lập luận chứng giải pháp thay thế và được thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gửi Bộ Xây dựng xem xét theo quy định tại điểm 1.1.7 của Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 10/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_10-BXD-GD_16042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE