Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP
4/17/19 2:00 PM

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 85/BXD-QLN gửi Thanh tra Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn quy định theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg quy định đối tượng và điều kiện để được hỗ trợ nhà ở:

“1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà”.

Tại Điều 4 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD cũng quy định: “UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn của tỉnh”.

Như vậy, các đối tượng người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở tại Thành phố Hà Nội phải có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg do UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Theo báo cáo tại văn bản số 1164/TTTP-P1, trường hợp ông Đặng Bích là cán bộ Lão thành cách mạng, đã chết năm 1995, thì không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết số 63/NQ-CP được Chính phủ ban hành để tiếp tục hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2 đối với 313.707 trường hợp còn lại trong Đề án của các địa phương phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017, sau khi đã hỗ trợ cho 80.000 hộ trong giai đoạn 1 (trong đó có Thành phố Hà Nội). Do đó, ông Đặng Vũ là con của ông Đặng Bích (như báo cáo tại văn bản số 1164/TTTP-P1) cũng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 85/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_85-BXD-QLN_16042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE