Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định lợi nhuận định mức cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm
4/23/19 5:17 PM

Ngày 23/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 872/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn xác định lợi nhuận định mức cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm.

Theo nội dung văn bản số 269/KHCN, nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm đã hoàn thành giai đoạn vận hành chạy thử, được UBND tỉnh (cấp quyết định đầu tư của Dự án) chấp thuận chuyển sang giai đoạn khai thác dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng ký kết hợp đồng khai thác, cung cấp dịch vụ thoát nước. Việc vận hành khai thác dự án lúc này không phải là hoạt động đầu tư xây dựng, đây là hoạt động kinh doanh dịch vụ thoát nước. Việc nghiệm thu hoàn hành, bàn giao đưa vào sử dụng, lựa chọn đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tỷ lệ lợi nhuận định mức hợp lý trong cơ cấu giá dịch vụ thoát nước và phải đảm bảo được tính tối thiểu bằng 5% trên giá thành toàn bộ chi phí thoát nước.”.

Căn cứ quy định của Thông tư số 02/2015/TT-BXD, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 phê duyệt dự toán vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm, thành phố Vũng Tàu năm 2016; trong đó cho phép tính lợi nhuận định mức. Trên cơ sở dự toán được duyệt, các bên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, trong đó tỷ lệ lợi nhuận định mức cho công tác vận hành xử lý nước thải theo đúng Quyết định số 2721/QĐ-UBND.

Như vậy, việc xác định và quyết toán lợi nhuận định mức trong giá dịch vụ thoát nước cho doanh nghiệp vận hành khai thác là phù hợp quy định của Thông tư số 02/2015/TT-BXD, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nội dung hợp đồng đã ký kết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 872/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_872-BXD-KTXD_23042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE