Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
4/24/19 10:05 AM

Ngày 23/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 871/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, việc điều chỉnh giá, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp trong các tài liệu hợp đồng chưa thỏa thuận cụ thể về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thì các bên thương thảo, thống nhất phương pháp điều chỉnh để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng, đảm bảo phù hợp với tính chất công việc của hợp đồng, điều kiện triển khai thực hiện hợp đồng và hiệu quả đầu tư của dự án. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 283/SNN-BDA, các hợp đồng được ký kết từ năm 2012 và thuộc phạm điều chỉnh của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD, nguồn chỉ số giá hoặc giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư; theo đó, để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các bên có thể sử dụng nguồn chỉ số giá của Tổng cục Thống kê công bố hoặc xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh căn cứ điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, từng dự án để quyết định việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn chỉ số giá hoặc giá để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp. Trường hợp các bên thỏa thuận sử dụng chỉ số giá cho công trình để điều chỉnh giá hợp đồng thì có thể căn cứ cơ cấu xác định chỉ số giá xây dựng đã được Sở Xây dựng công bố để xác định cho phù hợp với từng dự án, công trình, gói thầu và từng hợp đồng cụ thể.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 871/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_871-BXD-KTXD_23042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE