Phản hồi các kiến nghị
 
Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
5/9/19 9:02 AM

Ngày 08/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 439/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp đánh giá chứng nhận phù hợp QCVN 16:2014/BXD theo phương thức 5: Khoản 1, Điều 8, Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 quy định “Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó”. Trường hợp nếu sản phẩm, hàng hóa được đánh giá theo Phương thức 5 và được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD khi hết hiệu lực thì sẽ được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2017/BXD.

Về yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao chịu ẩm: Sản phẩm tấm thạch cao thuộc mục VI Vật liệu xây dựng khác trong QCVN 16:2017/BXD được quy định 4 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu số 3 về độ hút nước (chỉ áp dụng cho tấm thạch cao chịu ẩm, ốp ngoài, lớp lót trong nhà). Như vậy, tấm thạch cao chịu ẩm ngoài yêu cầu chỉ tiêu số 1, 2, 4 như tấm thạch cao thông thường còn yêu cầu chỉ tiêu số 3.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 439/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_439-BXD-KHCN_08052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE