Phản hồi các kiến nghị
 
Ý kiến về việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường
6/5/19 4:40 PM

Ngày 05/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 616/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tư vấn CIENCO 4 cho ý kiến về việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường tại gói thầu số 1: Xây dựng nhà máy nước Thải Yên Xá công suất 270.000 m3/năm thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Tp. Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06) về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, thì việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường của Công ty Cổ phần CIENCO 4 (đơn vị quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD 668) là phù hợp với Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 06 nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần CIENCO 4 tiến hành thành lập Trạm thí nghiệm hiện trường theo đúng hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư số 06.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 616/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_616-BXD-KHCN_05062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE