Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định giá trị hoàn trả chi phí hạ tầng khi giao đất xây dựng trụ sở Cơ quan thường trú Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam
6/7/19 4:00 PM

Ngày 06/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1315/BXD-KTXD gửi Đài Tiếng nói Việt Nam về việc xác định giá trị hoàn trả chi phí hạ tầng khi giao đất xây dựng Dự án trụ sở Cơ quan thường trú Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng là khoản mục chi phí thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng. Chi phí này được xác định phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Chi phí hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng xác định bằng diện tích phần hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nhân với đơn giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đơn giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật xác định theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Bộ Xây dựng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để có căn cứ tính toán chi phí hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật khi giao đất xây dựng trụ sở Cơ quan thường trú Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam trong tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm thực hiện, đảm bảo bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng đã thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1315/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1315-BXD-KTXD_06062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE