Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH TM-DL-XNK Thành An áp dụng QCVN 06:2010/BXD
6/11/19 4:15 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 020/CV/CVLC-PCCC ngày 29/4/2019 của Công ty TNHH TM-DL-XNK Thành An về việc bổ sung giải pháp bố trí thang máy chữa cháy đối với công trình Khách sạn Thành An, xây dựng tại số 19 đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 686/BXD-KHCN (11/6) trả lời như sau:

Ngày 26/4/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 812/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng PCCC đối với công trình Khách sạn Thành An, đồng ý với các giải pháp về PCCC bổ sung cho 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (A-2; A-3) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng các yêu cầu vận chuyển lực lượng chữa cháy đối với Khách sạn Thành An nêu trên đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH TM-DL-XNK Thành An thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và các yêu cầu bổ sung tại văn bản 812/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày; kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 686/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_686-BXD-KHCN_11062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE