Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng bổ sung giải pháp PCCC đối với công trình xây dựng trường Trung học cơ sở Ban Mai, xây dựng tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
7/2/19 3:45 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 849/BXD-KHCN (02/7/2019) gửi Công ty TNHH giáo dục và đào tạo ngôn ngữ Ban Mai về luận chứng bổ sung giải pháp PCCC đối với công trình xây dựng trường Trung học cơ sở Ban Mai, xây dựng tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Trường Trung học cơ sở Ban Mai có quy mô gồm 3 khối nhà: Khối 1 (cao 7 tầng + tum thang); Khối 2 (cao 4 tầng + tum thang); Khối 3 (cao 6 tầng + tum thang). Theo quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD) thì khối 1 và 3 có thiết kế vượt số tầng theo quy định.

Ngày 14/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 903/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng PCCC và đồng ý với các giải pháp bổ sung của Công ty TNHH giáo dục và đào tạo ngôn ngữ Ban Mai để thiết kế Trường THCS Ban Mai cao vượt số tầng quy định tại QCVN 06:2010/BXD của khối 1 và khối 3 như sau: (1) Bố trí đường giao thông và bãi đỗ xe đảm bảo cho xe chữa cháy và xe thang, xe nâng hoạt động, dễ dàng tiếp cận công trình; (2) Các phòng học dành cho học sinh được bố trí từ tầng 3 trở xuống, thư viện được bố trí tại tầng 4; (3) Giải pháp tăng cường cho các lối thoát nạn của công trình; (4) Các giải pháp ngăn cháy lan; (5) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế các tòa nhà (khối 1 và khối 3) của công trình Trường THCS Ban Mai vượt số tầng cao quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH giáo dục và đào tạo ngôn ngữ Ban Mai chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thi công và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 903/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 849/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_849-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE