Phản hồi các kiến nghị
 
Chấp thuận chiều cao công trình trường Tiểu học Quảng An, xây dựng tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
7/2/19 3:50 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 850/BXD-KHCN (02/7/2019) gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ về việc chấp thuận chiều cao công trình trường Tiểu học Quảng An, xây dựng tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Ngày 27/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1002/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung, tăng cường để thiết kế trường học vượt số tầng cao cho phép đối với trường Tiểu học Quảng An. Theo đó, đồng ý với các giải pháp về: (1) Đường giao thông tại các mặt của công trình đảm bảo cho xe chữa cháy, xe thang hoạt động và tiếp cận các gian phòng trong công trình; (2) Bố trí không gian chức năng: Đối với khối nhà cải tạo, bố trí phòng học từ tầng 4 trở xuống; Đối với khối nhà xây mới, bố trí phòng học từ tầng 3 trở xuống; (3) Các giải pháp thoát nạn tăng cường cho khối nhà cải tạo và cho khối nhà xây mới; (4) Các giải pháp tăng cường đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Các trang thiết bị và phương tiện PCCC và CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế công trình trường học cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ chịu trách nhiệm thực hiện thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1002/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 850/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_850-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE