Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình trường Tiểu học Thành Công B, xây dựng tại 44 khu H, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
7/2/19 4:03 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 853/BXD-KHCN (02/7/2019) gửi Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình trường Tiểu học Thành Công B, xây dựng tại 44 khu H, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Ngày 24/5/2019 Cục Cảnh  sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 977/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý về PCCC đối với các giải pháp bổ sung của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình để xây dựng trường Tiểu học Thành Công B cao 6 tầng, bao gồm: (1) Bố trí đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động tiếp cận tới mọi vị trí hành lang hở thuộc các tầng của công trình; (2) Các phòng học dành cho học sinh được bố trí từ tầng 3 trở xuống, từ tầng 4 đến tầng 6 không bố trí phòng học dành cho học sinh; (3) Lối thoát nạn; (4) Giải pháp ngăn cháy lan; (5) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế công trình trường Tiểu học Thành Công B có số tầng cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thi công và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 977/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 853/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_853-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE