Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Tổng Công ty XDCTGT 5 - CTCP và Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 áp dụng QCVN 06:2010/BXD
7/2/19 4:08 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 112/CV-THĐ/2019 ngày 07/6/2019 của Tổng Công ty XDCTGT 5 - CTCP và Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 về các luận chứng PCCC đối với công trình Chung cư cao tầng, xây dựng tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 854/BXD-KHCN (02/7/2019) trả lời như sau:

Ngày 11/8/2016 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số  2545/PCCC&CNCH-P6 gửi Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 đồng ý về các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N2 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại văn bản số  2545/PCCC&CNCH-P6, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N2 thay thế thang loại N1 cho công trình Chung cư cao tầng nêu trên.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty XDCTGT 5 - CTCP và Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý tại văn bản số 2545/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 854/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_854-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE