Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng
7/2/19 4:18 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 857/BXD-KHCN (02/7/2019) Công ty TNHH IMPERIAL COMPLEX Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng, xây dựng tại 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ngày 24/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số  970/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH IMPERIAL COMPLEX Hà Nội: (1) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 tại các vị trí: trục (4-5; B-C); trục (3-4; B-C) và (2) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 02 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm ngăn cháy tại trục (3; B-C) và trục (5; B-C) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy tại mỗi tòa nhà đối với công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: (1) Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng nêu trên.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH IMPERIAL COMPLEX Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 278/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 857/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_857-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE