Phản hồi các kiến nghị
 
Các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Thương mại dịch vụ và khách sạn cao tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thương mại - dịch vụ và shophousse
7/2/19 4:25 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 859/BXD-KHCN (02/7/2019) gửi Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương về các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Thương mại dịch vụ và khách sạn cao tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thương mại - dịch vụ và shophousse, xây dựng tại đại lộ Hùng Vương, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày 24/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số  967/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 tại các vị trí: trục (2-3; C-D) và trục (8-9; C-D) cho công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N3 để thay thế thang loại N1 cho công trình Thương mại dịch vụ và khách sạn cao tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu thương mại - dịch vụ và shophousse nêu trên.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý tại văn bản số 967/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 859/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_859-BXD-KHCN_02072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE