Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình
7/5/19 11:03 AM

Ngày 05/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-HĐXD gửi ông Nguyễn Thanh Bình về đề nghị cho phép xây lại nhà.

Qua nội dung trao đổi và nghiên cứu các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng thấy rằng, trường hợp vướng mắc về giấy tờ đất đai phục vụ cấp giấy phép xây dựng của gia đình ông Nguyễn Thanh Bình đã được các cấp chính quyền địa phương hướng dẫn. Theo đó, việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở của ông Nguyễn Thanh Bình chủ yếu còn thiếu điều kiện về giấy tờ hợp pháp về đất đai.

Do đó, đề nghị ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ và nộp hồ sơ đề nghị để được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 195/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_195-BXD-HDXD_05072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE