Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí bước thiết kế kỹ thuật các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông
7/5/19 2:35 PM

Ngày 05/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1571/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xác định chi phí bước thiết kế kỹ thuật các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo đó, chi phí khảo sát xây dựng được thực hiện tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội. Theo quy định tại khoản 9 Mục IV Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí của các công việc sau: khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa; đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình; thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí); thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà; làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình; mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi; lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường; lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải báo cáo riêng); lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có); mua bản quyền thiết kế.

Đối chiếu quy định trên: nếu nội dung công việc, phạm vi công tác thiết kế hình học tuyến phục vụ công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng thuộc các công việc trên thì được xác định bằng phương pháp lập dự toán do người quyết định dự án quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1571/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1571-BXD-KTXD_05072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE