Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ban quản lý dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán áp dụng QCVN 06:2010/BXD
7/25/19 4:43 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1067/BXD-KHCN (25/7/2019) gửi Ban quản lý dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán về bổ sung giải pháp PCCC theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, xây dựng tại số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngày 19/6/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1185/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt đồng ý về các giải pháp PCCC bổ sung cho việc thiết kế 01 thang bộ loại 3 thay thế thang N1 tại trục (3-4) và đặt máy bơm chữa cháy tại tầng hầm 2 của công trình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho việc (1) thiết kế 01 thang bộ loại 3 thay thế thang N1 và (2) đặt máy bơm tại tầng hầm 2 của công trình Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD. Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý.

Bộ Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các yêu cầu bổ sung tại văn bản số 1185/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1067/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1067-BXD-KHCN_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE