Phản hồi các kiến nghị
 
Giải pháp kỹ thuật bổ sung đảm bảo an toàn PCCC theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ
7/25/19 4:46 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1068/BXD-KHCN (25/7/2019) gửi Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội về các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ, xây dựng tại số 200 đường Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Ngày 14/6/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1172/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội (1) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 02 buồng thang bộ loại N2 thay thế thang N1 tại vị trí các trục: (F- G, 20-24) và trục (R-S, 5-8) cho công trình nêu trên; (2) Đề nghị bổ sung các quạt của hệ thống cung cấp không khí bên ngoài vào buồng thang được điều khiển hoạt động tự động bằng tín hiệu từ hệ thống báo cháy tự động và điều khiển hoạt động bằng tay tại phòng trực điều khiển chống cháy.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N2 để thay thế thang loại N1 cho công trình Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý tại văn bản số 1172/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1068/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1068-BXD-KHCN_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE