Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khách sạn Pearl City
7/25/19 5:05 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1069/BXD-KHCN (25/7/2019) gửi Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Pearl City, xây dựng tại số 7 Hoàng Diệu + lô 78 hẻm 316 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 11/6/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1124/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến: (1) đồng ý với các giải pháp bổ sung cho 01 buồng thang bộ loại N2 thay thế thang N1 tại vị trí: trục (B, 1-2) đến (C, 1-2) và (2) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (C-1; C-2) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: (1) Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 đối với công trình Khách sạn Pearl City nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến thực hiện thiết kế và thi công công trình theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại văn bản số 1124/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1069/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1069-BXD-KHCN_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE