Phản hồi các kiến nghị
 
Giải pháp kỹ thuật bổ sung đảm bảo an toàn PCCC theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Legend Bay
7/25/19 5:10 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1070/BXD-KHCN (25/7/2019) gửi Công ty cổ phần đầu tư Legend Bay về các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Legend Bay, xây dựng tại ô tổ 4, khu 5, đường Hậu Cần, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 05/7/2016 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1310/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư Legend Bay (1) đồng ý đối với các giải pháp về PCCC bổ sung cho 02 buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang bộ loại N1 tại vị trí các trục (X2- X3; Y3-Y4) và trục (X20-X21; Y1-Y2).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N3 để thay thế thang loại N1 cho công trình Khách sạn Legend Bay.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Legend Bay thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý tại văn bản số 1310/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1070/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1070-BXD-KHCN_25072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE