Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở cho người nước ngoài
8/2/19 5:15 PM

Ngày 02/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 185/BXD-QLN gửi Công ty TNHH phát triển VSIP-SEMBCORP GATEWAY về việc hướng dẫn xác định suất mua căn hộ của cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014 thì: “cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ không bị giới hạn về số lượng nhà được sở hữu.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 185/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_185-BXD-QLN_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE