Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Hà Nội quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
8/5/19 3:06 PM

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 187/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn về việc miễn giảm tiền mua nhà ở đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở nằm trong khuôn viên biệt thự.

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, tại Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có quy định về thu tiền sử dụng đất khi bán đối với các loại nhà ở gồm: nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng có một hộ ở, nhà biệt thự có một hộ ở hoặc có nhiều hộ ở. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định về nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở nằm trong khuôn viên nhà biệt thự. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cũng không có quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với loại nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở nằm trong khuôn viên nhà biệt thự.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 187/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_187-BXD-QLN_05082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE