Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn sử dụng hỗn hợp cát nghiền cho bê tông móng công trình đường dây trên biển
8/6/19 3:12 PM

Ngày 06/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1118/ BXD-KHCN về việc sử dụng hỗn hợp cát nghiền cho bê tông móng công trình đường dây trên biển.

Hiện nay cát tự nhiên ngày càng khan hiếm, việc sử dụng vật liệu cát nghiền để thay thế cát tự nhiên đang được khuyến khích áp dụng. Các hướng dẫn chi tiết việc sử dụng cát nghiền sản xuất bê tông và yêu cầu kỹ thuật đối với cát nghiền đã được ban hành trong một số tiêu chuẩn như: TCVN 9205:2012 “Cát nghiền cho bê tông và vữa”; TCVN 9382:2012 “Chỉ dẫn chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền”. Ngoài ra việc phối trộn cát mịn và cát nghiền để đạt mô đun độ lớn làm bê tông có thể tham khảo TCVN 10796:2016 “Cát mịn cho bê tông và vữa”. Công ty PECC2 có thể tham khảo các tài liệu này để thực hiện.

Tuy nhiên, theo nội dung văn bản số 2248/PECC2-TLĐ, Hồ sơ thiết kế kết cấu móng trên biển của công trình đường dây 220Kv Kiên Bình - Phú Quốc được thiết kế áp dụng các tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu kỹ thiết kế”; TCVN 9346:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”, sử dụng bê tông có cấp bền B30 (M400) và sử dụng cát tự nhiên có modul > 2 (theo quy định tại TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật). Do đó, để có căn cứ sử dụng cát nghiền phối trộn với cát tự nhiên, ngoài tham khảo các tiêu chuẩn nêu trên cần có nghiên cứu, khảo sát và thử nghiệm thực tế để đánh giá được loại cát nghiền phù hợp và tỷ lệ trộn phù hợp đáp ứng yêu cầu thiết kế và yêu cầu chống ăn mòn đối với công trình trên biển.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1118/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1118-BXD-KHCN_06082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE