Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn các chi phí liên quan đến quản lý chi phí hoạt động xây dựng
9/27/19 4:29 PM

Ngày 27/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2278/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn các chi phí liên quan đến quản lý chi phí hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại điểm 1, Khoản IX, Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì: “Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.”


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2278/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2278-BXD-KTXD_27092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE