Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn thanh toán đối với Hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội
10/3/19 4:15 PM

Ngày 03/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2346/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hướng dẫn thanh toán đối với Hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Các loại hợp đồng và điều kiện áp dụng hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng xây dựng theo từng thời kỳ. Theo đó, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có giá được xác định trên cơ sở đơn giá cho các công việc đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng.

Đối với trường hợp đề cập tại các văn bản của Ban Quản lý đường sắt đô thị thì hợp đồng “Trọn gói kết hợp đơn giá điều chỉnh” cần phải xác định rõ, chi tiết những hạng mục, khối lượng công việc nào áp dụng hình thức trọn gói và những hạng mục, khối lượng công việc nào áp dụng hình thức đơn giá điều chỉnh đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo đó, đề nghị các bên có liên quan đàm phán, thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng đối với những hạng mục, khối lượng công việc áp dụng hình thức đơn giá điều chỉnh đảm bảo tuân thủ với các điều khoản tại hợp đồng đã ký, quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp đồng xây dựng và các thỏa thuận, cam kết tại Hiệp định vay vốn của Dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2346/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2346-BXD-KTXD_03102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE