Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn cấp chứng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân
10/30/19 5:09 PM

Ngày 30/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 330/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì “cá nhân có chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông: chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình giao thông”.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng căn cứ vào bảng điểm, chuyên môn, kinh nghiệm theo hồ sơ của cá nhân để xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp với quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 330/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_330-BXD-HDXD_30102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE