Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
10/31/19 3:13 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 154/2019/CV-GLHCMC-AIS ngày 17/9/2019 của Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu đề nghị hướng dẫn về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng tại khu C1 khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh do Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu làm chủ đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 331/BXD-HĐXD có ý kiến trả lời như sau:

Theo nội dung tại Điều 3 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho chuyển nhượng một phần dự án (trường trung học phổ thông C1, quy mô 30.064,6 m2) khu Liên hiệp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Á Châu phải thực hiện “Chuyển quyền sử dụng đất một phần dự án cho Bên nhận chuyển nhượng dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai”. Do đó, đề nghị các bên liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 3637/QĐ-UBND nêu trên để có đủ cơ sở thực hiện dự án (trong đó có thủ tục cấp giấy phép xây dựng) theo quy định.

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 331/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_331-BXD-HDXD_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE