Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư thiết kế hạ tầng Nghệ An quy định bán nhà ở xã hội
12/2/19 4:12 PM

Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng có công văn 291/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư thiết kế hạ tầng Nghệ An về việc hướng dẫn quy định bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Về trình tự, thủ tục người mua, thuê mua nhà bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư trong thời hạn 05 năm kể từ thòi điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định về trình tự, thủ tục khi người mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư trong thời hạn 05 năm, do vậy giao dịch này được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về nhà ở nhưng phải bảo đảm quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; cụ thể là: trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư trong thời hạn 05 năm thì giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về đối tượng được mua nhà ở xã hội trong trưởng hợp chủ đầu tư bán nhà ở xã hội do mua lại theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Pháp luật về nhà ở hiện hành chưa có quy định về việc chủ đầu tư sau khi mua lại nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP được bán cho tổ chức, cá nhân khác (không phải là đối tượng được hưởng cơ chế chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ- CP). Tại điểm c khoản 1 Điều 52 Luật Nhà ở năm 2014, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP chỉ quy định nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 291/BXD-QLN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_291-BXD-QLN_02122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE