Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và chuyển giao thi công công trình cho các công ty thành viên
1/6/20 9:13 AM

Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát về việc hướng dẫn điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và chuyển giao thi công công trình cho các công ty thành viên.

Về thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tại khoản 6 Điều 19 và điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định cụ thể về việc thanh toán và điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng theo đơn giá cố đinh.

Về nội dung chuyển giao thi công xây dựng công trình cho các công ty thành viên

Việc giao thầu giữa tổng công ty (công ty mẹ) cho các đơn vị thành viên thực hiện đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_05-BXD-KTXD_02012020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE