Xây dựng nông thôn mới
 
Huyện Gia Lâm tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với tiêu chí đô thị
8/7/19 1:49 PM

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tham quan khu vực trưng bày sản phảm nông nghiệp chất lượng cao của huyện Gia Lâm - Ảnh: Thiện Tâm

Đến nay, Gia Lâm được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 20/20 xã và đánh giá là huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM.

Ngày 6/8, huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, trong những năm qua, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện và xã trong quá trình triển khai chủ trương, các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đã tạo sự đồng thuận, thống nhất, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Chủ động tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Trong phát triển kinh tế- xã hội huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều thành tích. Tăng trưởng kinh tế cao, phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2018 là 12,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng; tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản giảm mạnh, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tính đến tháng 6/2019, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 10,37% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 17,9 triệu đồng/người. Năm 2018 đạt 48,9 triệu đồng/người, tăng 31 triệu đồng so với năm 2010.

Về kết quả huy động nguồn lực, từ năm 2010 đến tháng 6/2019, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt trên 5.015 tỷ đồng, trong đó, có có trên 550 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách. Huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 227 km đường giao thông; nâng cấp, cải tạo 68 km kênh cấp 3; đầu tư đồng bộ trên 411 km hệ thống chiếu sáng; xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 151 điểm trường học, 3 trung tâm văn hóa tại các xã, 188 nhà văn hóa tại các thôn... Diện mạo của huyện Gia Lâm có bước thay đổi căn bản. Đến nay, huyện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gia Lâm cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, đang được Trung ương thẩm định để công nhận.

Với những phấn đấu và nỗ lực phát triển không ngừng, huyện Gia Lâm đã được Trung ương và Thành phố trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu và hình thức khen thưởng.

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song theo ông Nguyễn Ngọc Thuần, thời gian qua, công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tại một số đơn vị có mặt còn hạn chế. Cán bộ lãnh đạo quản lý tại đơn vị cơ sở nhận thức chưa đầy đủ dẫn đến chỉ đạo có lúc có nơi còn chưa thống nhất, lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai.

Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu trong xây dựng NTM. Ý thức một bộ phận người dân chưa cao, chưa chủ động trong thực hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM...

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình 02 của Thành ủy đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Gia Lâm trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. 

Duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường. Xây dựng NTM nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình OCOP của huyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là môi trường tại các làng nghề trên địa bàn.

Chăm lo phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm lo sức khỏe nhân dân.

*  Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Gia Lâm đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng NTM trên địa bàn huyện.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE