Xây dựng nông thôn mới
 
Hà Nội: Nhiều kết quả vượt chỉ tiêu trong 10 năm xây dựng Nông thôn mới
9/18/19 3:03 PM

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới phát biểu tại Họp báo. Ảnh: Thiện Tâm

Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Họp báo Thông tin về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 02 của Thành ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới cho biết, qua 10 năm triển khai, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đến nay đã được lan rộng trên toàn Thành phố. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân, Thành phố vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều Bằng khen của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình.

Trong phát triển nông nghiệp, những năm qua, mặc dù thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng với sự tập trung chỉ đạo của Thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân nên sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản giai đoạn 2010-2018 đã tăng trưởng và phát triển ổn định, với tốc độ tăng trưởng giá trị bình quân là 3,34%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2018 đạt 259 triệu đồng/ha/năm, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chương trình, tăng 117 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010.

Đến nay, Thành phố đã dồn điền, đổi thửa được 79.454,3ha (đạt 104,6% so với Kế hoạch). Sau dồn điền đổi thửa, các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đạt 99,21%). 

Về xây dựng nông thôn mới, hiện Thành phố có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 325 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 84,2%, vượt kế hoạch 2 năm so với mục tiêu của Chương trình. Đến nay, toàn Thành phố đã đạt và cơ bản đạt bình quân 18,64 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010). Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố và tăng cường. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,6%, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình (95%). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng Nông thôn mới vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như vấn đề chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn còn ít. Các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều. 

Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Chí, trong năm 2020, Hà Nội cần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, tạo vành đai xanh, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp, tăng cường đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn. Tổ chức liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, cần tăng cường tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, bền vững, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết với phát triển du lịch, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với định hướng phát triển đô thị.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình quốc gia y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công tác phòng chống dịch bệnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của Thành phố về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân.

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Xuân Hà Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian tới Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới bà con nông dân. Đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.

Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, đảm bảo an sinh xã hội, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao nhân lực lao động nông thôn.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE