Xây dựng nông thôn mới
 
Huyện Ba Vì: Huy động nguồn lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới
11/28/19 2:02 PM

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với huyện Ba Vì - Ảnh: Thiện Tâm

Ngày 27/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn huyện Ba Vì.

Theo lãnh đạo huyện Ba Vì, hiện nay vấn đề phát triển nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt, đồng thời chăn nuôi bò sữa đã liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm.

Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 15/30 xã đạt chuẩn. Đáng chú ý, trong năm 2019, huyện đã xây dựng thí điểm 4 khu dân cư kiểu mẫu tại 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động được người dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp.

Mặc dù vậy, hiện nay tiến độ xây dựng NTM còn chậm và huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhất là ở các xã miền núi khi mà nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì. Thông qua đánh giá bước đầu, trong năm 2019 này, huyện sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới và nâng số xã đạt chuẩn lên 18/30 xã. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Ba Vì cần triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, tập trung tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó cần rà soát lại quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung; duy trì và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu đưa Ba Vì sớm về đích huyện nông thôn mới…


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE