Tin cải cách hành chính
 
Huyện Hoài Đức: Thúc đẩy tuyên truyền cải cách hành chính
2/21/19 2:05 PM

Ngày 19/02, UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo đó, các cấp, các ngành của huyện Hoài Đức sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về công tác CCHC của địa phương. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thông tin cơ sở tuyên truyền về CCHC. Nội dung trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền là đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ công; đổi mới tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; ứng dụng CNTT trong CCHC; thông tin về trách nhiệm, nội dung, thời gian, hình thức công khai, minh bạch của chính quyền các cấp cũng như thông tin về trách nhiệm và quyền lợi của người dân hỗ trợ giám sát chính quyền các cấp thực hiện công khai, minh bạch hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện thông qua các hình thức: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC.

Huyện Hoài Đức cũng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” gương người tốt - việc tốt, công chức giỏi, mô hình và cách làm hay trong thực hiện công tác CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, CC, VC huyện Hoài Đức. Từ đó, thống nhất hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong công tác CCHC, góp phần thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CB, CC, VC huyện tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng vào công tác CCHC của huyện.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE