Tin cải cách hành chính
 
Quận Ba Đình: Tuyên truyền hiệu quả về cải cách hành chính
3/4/19 10:53 AM

Quận Ba Đình vừa yêu cầu các đơn vị triển khai thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019.

Quận Ba Đình chỉ đạo cụ thể cho các cấp, các ngành trực thuộc tập trung cho công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội...

Tập trung tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; mô hình thành phố thông minh; các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị; những giải pháp, các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết TTHC; các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố; công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận “một cửa” cấp quận và phường...

Quận Ba Đình yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn quận triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng đơn vị. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát TTHC, cải cách TTHC với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE