Tin cải cách hành chính
 
Sóc Sơn: Xác định tinh giản biên chế và cải cách hành chính là nhiệm vụ cần làm ngay
5/8/19 1:47 PM

Nơi tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội tại huyện Sóc Sơn

Thực hiện Nghị quyết của Thành phố về chính sách tinh giản biên chế, tính đến tháng 12/2018, toàn huyện Sóc Sơn có 7 đơn vị sự nghiệp, giảm 7 đầu mối so với năm 2015. Huyện được Thành phố đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của Thành phố về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm biên chế

UBND huyện Sóc Sơn cho biết, hiện 100% các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện nghiêm túc đề án việc làm đã được Thành phố phê duyệt.

UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu đến năm 2021 tăng mức tự chủ tài chính lên từ 20% đến 100%, trong đó, 3 đơn vị tự chủ 100%, 2 đơn vị tự chủ 50%...

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện nghiêm túc về quản lý và sử dụng biên chế được giao theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quyết định giao chỉ tiêu của UBND Thành phố các năm 2016, 2017, 2018. Số biên chế thực hiện hàng năm ở tất cả các khối đều nhỏ hơn số biên chế được HĐND TP và HĐND huyện giao.

Huyện cũng thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm biên chế tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đến 2021 giảm 10% biên chế so với 2015 (năm 2016 giao 146, thực hiện 140; năm 2017 giao 144, thực hiện 138; năm 2018 giao 141, thực hiện 138)…

Từ tháng 7/2018, UBND huyện tiến hành thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống hành chính thành phố Hà Nội. Đồng thời, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; giai đoạn 2016-2018, số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật là 53 người.

UBND huyện cũng đã báo cáo đề nghị UBND Thành phố phê duyệt thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ cho 12 viên chức, người lao động (năm 2016: 6; năm 2017: 4; năm 2018: 2); nghỉ theo diện cán bộ không đủ tuổi tái cử 1 người.

Những kết quả trên, huyện được Thành phố đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của Thành phố về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Yêu cầu cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực

Từ tinh giản biên chế, cùng gắn với cải cách hành chính (CCHC) thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, UBND huyện xác định xây dựng một nền hành chính “gần dân, trọng dân, phục vụ tốt nhân dân”, với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện cải các TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước…

Việc thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đã từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức liên hệ giải quyết công việc.

Trong nhiều năm qua, sự hài lòng của  người dân trong thực hiện TTHC tại huyện, xã luôn chiếm tỷ lệ cao (trên 90%), không có đơn thư khiếu nại về giải quyết TTHC tại cấp huyện, xã. Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai, quán triệt ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện. Số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2016-2018 chủ yếu là nghỉ hưu trước tuổi. Biên chế nhiều cơ quan tại thời điểm thực hiện tinh giản biên chế chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao, đặc biệt là biên chế khối giáo dục, nên việc thực hiện tinh giản biên chế giảm tối thiểu đảm bảo 10% đến năm 2021 khó hoàn thành tại các đơn vị sự nghiệp. Hiện huyện còn tồn tại 256 giáo viên hợp đồng khối THCS, Tiểu học chủ yếu là hợp đồng khi chưa cho Luật Viên chức và khi Thành phố giao lao động hợp đồng. Sự quan tâm chỉ đạo của một số lãnh đạo đơn vị đến công tác CCHC chưa sâu sát, quyết liệt; trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều…

Đánh giá những kết quả trên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng huyện Sóc Sơn đã bám sát vào chỉ đạo chung của Thành phố và thể hiện được sự nghiêm túc trong công tác tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính gắn với thực Nghị quyết 39. Đồng thời cũng lưu ý, ngoài việc xây dựng vị trí việc làm, thì việc xây dựng khung năng lực cũng cần được huyện quan tâm, tránh để hiện tượng trái ngành trái nghề. Cùng với đó là việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng cần được triển khai nghiêm túc, đây chính là thước đo đánh giá cán bộ; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã sao cho hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công việc.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE