Tin cải cách hành chính
 
Quận Đống Đa (Hà Nội) giải quyết 43.875 hồ sơ thủ tục hành chính
5/22/19 11:09 AM

Trong 5 tháng đầu năm, quận Đống Đa đã giải quyết được 43.875 hồ sơ thủ tục hành chính. Đó là kết quả được nêu trong Báo cáo 136/UBND-VP ban hành ngày 15/5/2019.

Trong tổng số 43.875 hồ sơ, cấp Quận tiếp nhận là 5.184 (có 1.674 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 3.303 hồ sơ nhận trực tiếp và 207 hồ sơ năm 2018 chuyển qua). Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 5.184 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước và đúng hạn là 4.982, đạt tỷ lệ 96,1%; số hồ sơ đang giải quyết là 202 (trong đó có 35 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn); Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 tiếp nhận là 1.672 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 1.672 đạt tỷ lệ 100%. Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 (cấp bản sao trích lục hộ tịch) tiếp nhận là 02 hồ sơ.

Cấp phường, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 38.691 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 38.691 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước và đúng hạn là 38.691 hồ sơ, (trong đó có 6 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn). Bên cạnh đó, quận đã triển khai đầy đủ hệ thống phần mềm một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đảm bảo hoạt động thông suốt, triển khai dự án “Cải tạo nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin của Quận và Bộ phận một cửa của 21 phường đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”, nâng cấp cổng thông tin điện tử quận Đống Đa, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019.

Thời gian tới, quận tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình 08 của Quận ủy, và các Chương trình, kế hoạch của Thành phố về công tác cải cách hành chính. Hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phục vụ công tác CCHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp, hạ tầng thông tin cấp quận và phường.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE