Tin cải cách hành chính
 
Quận Long Biên triển khai tuyên truyền kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
6/3/19 2:20 PM

UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND (27/5/2019) về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn quận.

Cụ thể, quận sẽ thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển của Quận, trong đó, tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm soát TTHC ở Quận và các phường trên địa bàn Quận; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT, việc triển khai Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT; xây dựng các đề án liên thông; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn Quận, cụ thể: Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động, sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; Mô hình Thành phố thông minh; Các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị; những giải pháp, điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khai giải quyết TTHC.

Tuyên truyền về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Thành phố; việc thực hiện Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; Tuyên truyền về các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE