Tin cải cách hành chính
 
Quận Hai Bà Trưng triển khai xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường
7/23/19 12:07 PM

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Theo đó, Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn được xác định trên 9 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 68 tiêu chí thành phần. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận được quy định tại Quyết định số 4682/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017, của UBND quận về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng. Thang điểm đánh giá là 100. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 22/100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Chỉ số CCHC của UBND các phường được xác định trên 5 lĩnh vực, 30 tiêu chí và 50 tiêu chí thành phần. Tiêu chí và tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC khối phường được quy định cụ thể tại Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND quận về sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND quận về Ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận. Thang điểm đánh giá là 100. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30/100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE