Tin cải cách hành chính
 
Nghệ An thành lập trung tâm hành chính công
8/12/19 2:57 PM

Trung tâm bắt đầu hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm còn có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức…

Tỉnh Nghệ An vừa đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công đã được chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 5/8/2019, là đầu mối tập trung để phối hợp các cơ quan Trung ương, các tổ chức theo ngành dọc và các ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Trung tâm còn có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả nhất.

Ngay khi đưa vào hoạt động, trung tâm đã triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh bộ phận quản lý, Trung tâm được bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ; Bộ phận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tổng hợp, hỗ trợ, giám sát bằng ứng dụng công nghệ thông tin./.


Theo vov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE